10 అంగుళాల/20 అంగుళాల స్ట్రింగ్ గాయం వడపోత పెద్ద నీలం, పాలీప్రొఫైలిన్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 1-200 మైక్రాన్